Related Work

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø

Verdens nordligste bioremidering i Hammerfest. Mikrobakteriel rensk av ca. 8800 tonn oljeforurensede masser til tilstandsklasse 2.

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.