Related Work

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.

Bygging av 130 meters molo på Haukøya (Kjøpsvik). Transport av 15.000 m3 stein. Oppdragsgiver er Stetind båtforening.