Related Work

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.