Related Work

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.

Verdens nordligste bioremidering i Hammerfest. Mikrobakteriel rensk av ca. 8800 tonn oljeforurensede masser til tilstandsklasse 2.