Related Work

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Bygging av 130 meters molo på Haukøya (Kjøpsvik). Transport av 15.000 m3 stein. Oppdragsgiver er Stetind båtforening.

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)