Related Work

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik