Related Work

Helriving av enkelte flerbruksbygg, Rensk av et område på 45 618,8 m2 med forurensede masser. Dette utgjorde ca 12 500 tonn masser som ble kjørt igjennom sikteverket før bioremidering i Hammerfest

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.