Related Work

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)