Related Work

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik