Related Work

Verdens nordligste bioremidering i Hammerfest. Mikrobakteriel rensk av ca. 8800 tonn oljeforurensede masser til tilstandsklasse 2.

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)