Related Work

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik

Helriving av enkelte flerbruksbygg, Rensk av et område på 45 618,8 m2 med forurensede masser. Dette utgjorde ca 12 500 tonn masser som ble kjørt igjennom sikteverket før bioremidering i Hammerfest

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik