Vi renser ditt nærmiljø!

Vi utføre

ASCAS Miljø AS er etablert med kontor og verksted i Narvik og utfører i hovedsak oppdrag i Nordland, Troms og Finnmark.

Utvalgte Prosjekter

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Fjerning av oljeforurensede m a s s e r u n d e r o g r u n d t enebolig.Etablering av filtersystem for å ta eventuelle tilsig. Spyling med høyt trykk og temperatur. Vardø, Sparebank1 Forsikring

Bygging av 130 meters molo på Haukøya (Kjøpsvik). Transport av 15.000 m3 stein. Oppdragsgiver er Stetind båtforening.

Verdens nordligste bioremidering i Hammerfest. Mikrobakteriel rensk av ca. 8800 tonn oljeforurensede masser til tilstandsklasse 2.

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.

Helriving av enkelte flerbruksbygg, Rensk av et område på 45 618,8 m2 med forurensede masser. Dette utgjorde ca 12 500 tonn masser som ble kjørt igjennom sikteverket før bioremidering i Hammerfest

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø

Kontakt Oss

effjotClassic