Utvalgt Prosjekt:

Verdens nordligste bioremidering i Hammerfest.
Mikrobakteriel rensk av ca. 8800 tonn oljeforurensede masser til tilstandsklasse 2. AECOM Nordic AB

effjotRemidering av forurensede jordmasser