Utvalgte Prosjekter:

  • Skarsteindalen SØF, sanering av skytefeltet, Andøy Kommune, for Forsvarsbygg i 2018
  • Kjoselvdalen SØF, sanering av skytefeltet, Tromsø Kommune, for Forsvarsbygg i 2018
  • Fjerning av oljeforurensede masser under og rundt enebolig. Etablering av filtersystem for å ta eventuelle tilsig. Spyling med høyt trykk og temperatur. Vardø Kommune, for Sparebank1 Forsikring i 2016
  • Fjerning av oljeforurensede masser på tidligere Shell Depot Stornes i Hammerfest Kommune, for AECOM Nordic AB
effjotMiljøsanering av forurenset grunn