Related Work

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.

Bygging av 130 meters molo på Haukøya (Kjøpsvik). Transport av 15.000 m3 stein. Oppdragsgiver er Stetind båtforening.