Related Work

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik

Verdens nordligste bioremidering i Hammerfest. Mikrobakteriel rensk av ca. 8800 tonn oljeforurensede masser til tilstandsklasse 2.

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø