Related Work

Installasjon og vedlikeholt av renseanlegg på togverkstedet fra Jernbaneverket / Bane Nor i Narvik

Fjerning av oljeforurensede m a s s e r u n d e r o g r u n d t enebolig.Etablering av filtersystem for å ta eventuelle tilsig. Spyling med høyt trykk og temperatur. Vardø, Sparebank1 Forsikring

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.