Related Work

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø

Geotekniske undersøkelser ifb med bygging av bedehuset på Oneshaugen i Narvik

Fjerning av oljeforurensede m a s s e r u n d e r o g r u n d t enebolig.Etablering av filtersystem for å ta eventuelle tilsig. Spyling med høyt trykk og temperatur. Vardø, Sparebank1 Forsikring