Related Work

Fjerning av oljeforurensede m a s s e r u n d e r o g r u n d t enebolig.Etablering av filtersystem for å ta eventuelle tilsig. Spyling med høyt trykk og temperatur. Vardø, Sparebank1 Forsikring

Bistått ved oljesøl, Kartlegging og prøvetaking av oljeforurensede masser i Bjerkvik, Narvik kommune til Forsvarsbygg.

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)