Related Work

Helriving av enkelte flerbruksbygg, Rensk av et område på 45 618,8 m2 med forurensede masser. Dette utgjorde ca 12 500 tonn masser som ble kjørt igjennom sikteverket før bioremidering i Hammerfest

Delriving og grunnarbeider ifb med rehabiliteringen av bensinstasjonen i Storgata, Tromsø

Kartlegging av forurensninger på bensinstasjoner i hele Norge til URS Nordic AB / AECOM Nordic AB og AS Norske Shell (Rammeavtale)